Вівторок, 22.10.2019, 01:23ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 69
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ сесія VIІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 грудня 2018 року № 817 - VІI

 

Про районний бюджет

на 2019 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування» районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Визначити на 2019 рік:

 

доходи районного бюджету у сумі 157 726 220 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету - 155 667 754 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету - 2 058 466 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 157 726 220 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету - 155 667 754 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету - 2 058 466 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,03% видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,06 % видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України надати право Великобурлуцькій районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Великобурлуцької районної ради за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, шляхів, зв’язку та підприємництва з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

 

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 682 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

 

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

8. Дозволити фінансовому управлінню Великобурлуцької районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, шляхів, зв’язку та підприємництва відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Великобурлуцькій районій державній адміністрації в особі начальника фінансового управління Великобурлуцької районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

 

10.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів у бюджетному процесі.

10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

10.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

11. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2019 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 5 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

12. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів - у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів доходів.

 

13. Надати право постійній комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, шляхів, зв’язку та підприємництва в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за поданням відповідного головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за економічною та типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів в межах загального та спеціального фондів його бюджетних призначень з наступним затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню Великобурлуцької районної державної адміністрації про внесення змін до розпису районного бюджету надавати довідки-повідомлення управлінню Державної казначейської служби Великобурлуцького району у Харківській області.

 

14. Затвердити на 2019 рік порядок розподілу субвенції на утримання клубів, бібліотек та дошкільних закладів освіти з районного бюджету бюджетам сільських та селищних рад згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

15. Надати право голові Великобурлуцької районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.

16. Відповідно до пункту 39 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України районна рада передає з 01 січня 2019 року відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, Великобурлуцькій селищній раді права засновника комунальних закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Великобурлуцького району згідно з додатком 7.

17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

19. Виконавчому апарату Великобурлуцької районної ради забезпечити оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, шляхів, зв’язку та підприємництва (Посохов В. Л.).

 

 

 

 

Голова районної ради О.ЖИЛІНА

Додаток №1

Додаток №2

Додаток №3

Додаток №4

Додаток №5

Додаток №6

Додаток №7

 

 

Пошук
Календар
«  Жовтень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2019Безкоштовний хостинг uCoz