Субота, 11.07.2020, 17:26ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 72
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

V сесія VІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 лютого 2016 року                                                                     № 68 - VІI

 

Про затвердження районної Програми

«Молодь Великобурлуччини»

на 2016-2020 роки

 

 

Розглянувши внесений районною державною адміністрацією проект районної Програми «Молодь Великобурлуччини» на 2016-2020 роки, у відповідності з рекомендаціями постійної комісії районної ради з  питань освіти, культури, духовності, молодіжної політики та спорту, забезпечення свободи слова та інформації, на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити районну Програму «Молодь Великобурлуччини» на 2016-2020 роки (додається).

 

2. Великобурлуцькій районній державній адміністрації щороку під час формування районного бюджету передбачати кошти на реалізацію цієї Програми, виходячи із реальних можливостей районного бюджету.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з  питань освіти, культури, духовності, молодіжної політики та спорту, забезпечення свободи слова та інформації (Величко О.П.).

 

 

 

Голова районної ради                                                       О. ЖИЛІНА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 24 лютого 2016 року № 68-VIІ

(V сесія VІІ скликання)

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

«МОЛОДЬ ВЕЛИКОБУРЛУЧЧИНИ»

НА 2016 - 2020 РОКИ

 

Молодіжна політика з перших років незалежності України стала одним з найважливіших напрямів діяльності органів державної влади. 15 грудня 1992 року Верховна Рада України прийняла Декларацію «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», 5 лютого 1993 року Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та                   13 грудня 2001 року Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», що є базовими нормативними документами молодіжної політики.

Одним із пріоритетних завдань органів державної влади щодо забезпечення розвитку економіки, відкритого суспільства, інтеграції України до світової спільноти є вдосконалення роботи з основних напрямів реалізації державної молодіжної політики, забезпечення повноцінної роботи з молоддю.

У третьому тисячолітті радикально змінюється спосіб життя та формат діяльності людства. Технічний прогрес дозволяє відкривати нові перспективи для людей та створює нові можливості для різних соціальних груп. Надзвичайно підвищується мобільність кожної людини – як просторова, так і соціальна. При цьому найбільш мобільною виявляється молодь, яка завдяки вказаній якості, відіграє все більш значущу роль у суспільно-політичному житті нашої держави

Сьогодні в молодіжному середовищі існують проблеми, зумовлені об’єктивними та суб’єктивними чинниками:

низький рівень соціально-економічного розвитку та обмеженість матеріальних ресурсів у державі;

низька політична та правова культура населення, низький рівень поінформованості молоді про державну політику в молодіжній сфері;

слабка координація і взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у галузі реалізації державної політики у молодіжній сфері;

          несистемний характер формування у молодих людей громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;

     відсутність у молоді мотивів та навичок до самостійного отримання знань;

     низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією та практичних вмінь і навичок молодих фахівців;

     складність та тривалість переходу молоді від навчання до стабільної та задовільної роботи;

повільні темпи розвитку підприємництва серед молоді;

слабка мотивація до дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу життя;

недостатній рівень знань та навичок молоді у галузі безпеки життєдіяльності;

недостатнє набуття молодими людьми знань, умінь та навичок поза системою освіти з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці;

низький рівень професійної орієнтації молоді;

відсутність сталої тенденції до зниження рівня злочинності у молодіжному середовищі, насильства та системної роботи у сфері їх профілактики;

низький рівень забезпечення молодих сімей житлом;

низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля;

слабка інтегрованість української молоді у європейське та світове молодіжне співтовариство.

Молодь залишається однією з продуктивних сил суспільства, від якої залежить його подальший розвиток У свою чергу, реалізація соціальних функцій молоді обумовлюється її життєвими показниками, головним з яких є стан здоров’я.

Велику шкоду здоров’ю наносять соціально негативні форми  поведінки, статева розбещеність. Внаслідок цього стрімко зростає кількість хвороб, що переносяться статевим шляхом, в тому числі СНІД. Занепокоєння викликає алкоголізм та наркоманія серед молоді, що тягне за собою низку правопорушень.

Посилення напруженості у працевлаштуванні молоді, зростання відкритого та прихованого безробіття, різке розшарування в рівнях оплати між державними і недержавними секторами економіки сприяють соціально – професійній переорієнтації молоді на працю у державному секторі, на отримання доходів у «тіньовій сфері».

Загострення економічної кризи відбивається на якісному рівні дозвілля молоді. Його духовно – культурному змісті, спрямованості. Зниження престижу освіти і культури в молодіжному середовищі призводить до падіння рівня духовності, породжує моральну та інтелектуальну деградацію.

Усе це доводить необхідність розробки та реалізації нових заходів і програм для здійснення молодіжної політики на всіх рівнях. Від того, наскільки повно й ефективно вирішуються проблеми і реалізуються потенційні можливості молоді, залежать темпи оптимізації соціальних та економічних умов життя як нинішнього, так і майбутніх поколінь.

 

                                                          

 

 

РОЗДІЛ I

 

МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Мета Програми «Молодь Великобурлуччини» полягає у створенні системи всебічної підтримки формування й розвитку активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості молоді, забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної політики в районі.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на п’яти пріоритетах:

Пріоритет 1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання — здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

Пріоритет 2. Здоровий спосіб життя молоді — здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Пріоритет 3. Зайнятість молоді — створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

Пріоритет 4. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб — здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Пріоритет 5. Створення умов для забезпечення молоді житлом.

 

Основними завданнями Програми є:

cтворення умов для успішної реалізації соціальної молодіжної політики в районі;

сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної молодіжної політики в районі;

сприяння реалізації творчого потенціалу молоді;

створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури молоді;

вдосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям і сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

 

 

 

Розв’язання проблем у галузі молодіжної політики та виконання завдань Програми передбачається здійснити шляхом:

 

створення умов та підтримки самореалізації молоді, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості;

патріотичного виховання, розвитку духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів молоді;

формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

 

Очікувані результати реалізації Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень громадської активності, зміцнити патріотичні настрої у свідомості молодих людей;

створити сприятливі передумови для підвищення рівня свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

підвищити економічну активність молоді, зокрема забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок молоді;

забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

знизити рівень правопорушень серед молоді, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

забезпечити ефективне виконання державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді житлом;

забезпечити збільшення чисельності молоді району, охопленої заходами Програми на 5 – 10 відсотків;

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів – виконавцям відповідних заходів Програми, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

РОЗДІЛ II

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

  1. Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, самовдосконалення та інтелектуальний розвиток молоді

 

1 Забезпечити участь в обласних та проведення районних і місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; спрямованих на підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді

Сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації, Великобурлуцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  виконкоми селищних, сільських рад

2016-2020 роки

 

2. Підтримувати талановитих дітей та підлітків, щорічно проводити районні конкурси: дитячо-юнацької творчості «Весняні дзвіночки», огляду молодих письменників «Молода Слобожанщина», прикладного мистецтва та декоративно – ужиткових ремесел «Барви Слобожанщини» та фестивалі «Міс Великобурлуччини». Організовувати участь переможців районних етапів конкурсів у обласних заходах.

Сектор у справах молоді та спорту, відділ освіти, сектор культури та туризму районної державної адміністрації

2016-2020 роки

 

3. Забезпечити участь в обласних та проведення районних і місцевих молодіжних освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді (виховні години, круглі столи, зустрічі з видатними людьми).

Відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації

                                                                 2016-2020 роки

 

4. Забезпечити щорічне проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Захисника Вітчизни, Дня молоді, Дня захисту дітей, визначних і пам’ятних дат.

 Сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації, Великобурлуцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

                                                                 2016-2020 роки

 

5. Забезпечити надання комплексних соціальних послуг неповнолітнім та молоді, які повернулися з місць позбавлення волі.                                                                                                         Великобурлуцький районний

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми селищних, сільських рад

2016-2020 роки

 

 

II. Популяризація та утвердження здорового і безпечного

способу життя та культури здоров’я серед молоді

 

1.Забезпечити участь у обласних та проведення районних і місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів; спрямованих на підвищення рівня здоров’я молоді, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

         Відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації

                                                                  2016-2020 роки

 

2.Організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування до: Всесвітнього дня боротьби із захворюваннями на туберкульоз; Всесвітнього дня здоров’я; Всесвітнього дня без тютюну; Міжнародного дня боротьби із вживанням наркотиків та їх розповсюдженням; Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

Відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації, Великобурлуцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальний заклад охорони здоров’я «Великобурлуцька центральна районна лікарня»

2016-2020 роки

 

3. Забезпечити поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

         Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації, Великобурлуцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

                                                                  2016-2020 роки

 

4. З метою популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя щорічно проводити в районі фестивалі «Дружин юних пожежників», «Юних інспекторів дорожнього руху», «Нумо, хлопці!», приймати участь у обласних заходах даного спрямування.

Сектор у справах молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020 роки

 

III. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)

1.Щорічно сприяти збільшенню обсягів і розширенню видів громадських робіт з метою створення тимчасових робочих місць для незайнятої, учнівської та студентської молоді за рахунок коштів підприємств.

Великобурлуцький районний центр зайнятості

2016-2020 роки

 

2.З метою допомоги у правильному виборі професії та соціальній адаптації молоді на ринку праці щоквартально проводити профорієнтаційні групові (щомісяця) та масові (не рідше 1 разу на рік) заходи, у тому числі для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та молоді з особливими потребами.

Великобурлуцький районний центр зайнятості, відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації

2016-2020 роки

 

3.Проводити серед учнів середніх, старших класів щоквартально протягом навчального року професіографічні екскурсії із залученням фахівців підприємств. Організовувати екскурсії для випускників шкіл до районних підприємств та організацій та сільхозпідприємств ТОВ «Зоря», ТОВ                    «Агріка М», ТОВ «Комсомольське», ПОСП «Великобурлуцьке», ПП «Джерело» (згідно графіку).

Великобурлуцький районний центр зайнятості, відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації,

2016-2020 роки

 

4.Забезпечити системну роботу двічі на рік на базі Великобурлуцької ЗОШ                І-ІІІ ст, Площанської ЗОШ І-ІІІ ст, Великобурлуцького ліцею з профорієнтації молоді, в тому числі шляхом проведення «Днів зайнятості», «Днів інформації» та інших профорієнтаційних заходів, які сприятимуть пошуку роботи безробітною та учнівською молоддю.

         Великобурлуцький районний центр зайнятості, відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації

2016-2020 роки

 

IV. Створення умов для забезпечення молоді житлом

1.Надавати консультації стосовно реалізації державної політики забезпечення молоді житлом.

         Сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації

2016-2020 роки

 

V. Забезпечення соціальної підтримки та адаптації молоді,

яка переселилася з тимчасово окупованої території України

1.Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів і консультацій з питань надання соціальної підтримки.

                                                                       Великобурлуцький районний центр               соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

                                                                        2016-2020 роки  

 

2.Сприяння в отриманні житла, продуктів харчування, одягу, оформленню і відновленню документів, у працевлаштуванні

Великобурлуцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2016-2020 роки  

 

VI. Контроль за виконанням програми

Головним виконавцем та координатором Програми є сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації, який:

         контролює хід реалізації Програми і готує матеріали на розгляд на засіданнях, аналізує надану виконавцями статистичну та аналітичну інформацію;

         забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню інших джерел фінансування;

         надає необхідну допомогу закладам культури та мистецтва;

         вносить пропозиції щодо змін або подовження терміну виконання заходів, вирішує питання, що виникають у процесі реалізації Програми.

 

VII. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті на зазначені цілі, та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

Прогнозні показники витрат на реалізацію районної Програми «Молодь Великобурлуччини» на 2016-2020 роки

 

Термін виконання (роки)

Районний бюджет, тис.грн.

2016

42,0

2017

50,0

2018

55,0

2019

60,0

2020

65,0

 

У 2016 році за кошти районного бюджету планується провести наступні заходи:

Назва заходу, необхідне фінансування  

Дата проведення

 

1

2

3

 

1

Проведення районного фестивалю Дружин юних пожежників:

1)Нагородження команд переможців пам’ятними подарунками:

1м – 80 грн.

2м – 65 грн.

3м – 50 грн.

2)Придбання грамот: 30 шт*3 грн.= 90 грн.

3)Придбання ксероксного паперу 1уп.*85 грн=85 грн.

Лютий

разом: 370 грн.

 

 

 

2

Проведення районної гри «Що? Де? Коли?», присвяченої Дню святого Валентина

1) Придбання  подарунків для нагородження переможців:

1м – 80 грн.

2м – 65 грн.

3м – 50 грн.

2) Придбання паперу: 1 уп.*85 грн=85 грн.

3) Придбання ручок для учасників гри: 10*5грн=50 грн. 

Лютий

разом: 330 грн.

 

 

1

2

3

 

3

Проведення районного конкурсу – виставки «Барви Слобожанщини»:

1) нагородження переможців пам’ятними подарунками:

1м – 40 грн.

2м – 30 грн.

3м – 20 грн.

2) придбання грамот: 30шт.*3 грн=90 грн

3)придбання файлів: 1 уп.*50 грн.=50 грн. 

Березень

разом: 230 грн.

 

4

Проведення районного конкурсу «Моя кохана мама»:

1) нагородження переможців:

1м – 40 грн.

2м – 30 грн.

3м - 20 грн.

2) Придбання грамот для нагородження переможців і лауреатів конкурсу :

40 шт *3 грн=120грн.

3)Придбання скотчу 1 шт*30 грн.=30 грн.

 

Березень

разом: 240 грн.

 

5

Проведення районного конкурсу огляду молодих письменників Великобурлуцького району  «Молода Слобожанщина»:

1)Нагородження переможців конкурсу:

1м – 40 грн.

2м – 30 грн.

3м – 20 грн.

2) Нагородження лауреатів:

10 чол.*20грн.=200грн;

3)Придбання файлів: 1уп.* 50 грн.=50 грн.

 

Березень

разом: 340 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Проведення районного фестивалю «Міс Великобурлуччини»:

1)Нагородження призерів пам’ятними подарунками:

1м -  40 грн.

 2м – 30 грн.

 3м – 20 грн.

2)Придбання паперу: 1 пачка*85 грн=85 грн.

3)Придбання діадем для нагородження переможниці:

                   1шт*250 грн=250 грн.

4)Подарунок для ведучих: 4чоловік*50грн.=200 грн.

5)Набір булавок:2 уп.*5 грн.=10 грн.

6)Придбання скотчу: 1 шт*30 грн=30 грн.

7)Нагородження переможниць по номінаціям:

                     7чол.*100 грн.=700 грн.

8)Придбання дипломів: 10шт*3 грн=30 грн.

12)Придбання тканини для стрічок: 100 грн.

13) Ручки суддям: 5*5=25 грн. 

14)Прикрашення сцени: 300 грн.

Березень

разом: 1820 грн.

 

1

2

3

 

7

Проведення районного фестивалю «Весняні дзвіночки»

1)Нагородження переможців в 4 номінаціях:

                                 12 чол. *50 грн=480 грн.

2)Придбання грамот: 40 шт*3 грн=120 грн.

3)Прикрашення сцени: 300 грн.

4)Придбання подарунків ведучим 2*50 грн=100 грн.

Квітень

разом: 1000 грн.

 

8

Участь делегації району у фінальній частині обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Весняні дзвіночки»:

  1. Оренда автотранспорту: 4000 грн.
  2. Виплата добових:

30 дітей *30 грн.=900 грн.

4 супроводжуючих*30 грн.=120 грн.

Квітень

разом: 5020 грн.

 

9

Проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»)

1)Нагородження переможців в загальному заліку:

1м -  40 грн.

2м – 30 грн.

3м – 20 грн.

2) Придбання грамот для нагородження учасників гри :

40 шт. *3 грн=120грн.

3) Придбання паперу 1 пач.*85 грн=85 грн.

4) Придбання пульок 1 уп.*35 грн=35 грн.

5) Придбання котушки шовкової нитки 1*15грн=15 грн

 

Травень

разом: 345 грн.

 

 

10

До Міжнародного Дня захисту дітей проведення районного фестивалю «Світ казкового дитинства в барвах сонячного літа»

1) Придбання солодощів для учасників фестивалю:  

120 чол*20 грн.=2400 грн.

2) Участь в обласних заходах до Дня захисту дітей

оренда автотранспорту: 4000 грн.

1 червня

разом: 6 400 грн.

 

11

Проведення конкурсу дитячого малюнку на асфальті присвяченого Конституції України:

1)Нагородження переможців конкурсу:

1м - 40 грн., 2м -30 грн., 3м - 20 грн.;

2)Придбання кольорової крейди:30 ком.*8 грн=240 грн.

 

Червень

разом: 330 грн.

 

12

Проведення конкурсу дитячого малюнка на асфальті присвяченого Дню незалежності України :

1)Нагородження пере6можців конкурсу:

1м - 40 грн., 2м -30 грн., 3м - 20 грн.

2)Придбання кольорової крейди: 30 компл.*8 грн=240 грн.

 

 

Серпень

разом: 330 грн.

 

 

1

2

3

 

13

Проведення районного конкурсу «Нумо хлопці!»

1)Нагородження переможців у загальному заліку:

1м – 40 грн.

2м – 30 грн.

3м – 20 грн.

3)Придбання грамот: 40 шт.*3,0= 120 грн.

4)Придбання паперу  1 пач.*85 грн.=85 грн.

Жовтень

разом: 295 грн.

 

14

Проведення районної гри КВК:

1)Нагородження призерів пам’ятними подарунками:

1- 80грн, II- 65грн,  III – 50 грн.

2)Придбання подарунку ведучому:

1чол.*50 грн=50 грн.

3)Придбання ручок для суддівства:

5чол.*5 грн=25 грн.

4)Придбання грамот: 20 шт*3грн=60 грн.

5)Придбання паперу ксероксного: 1уп.*85 рн=85грн;

6) Прикрашення сцени: 300 грн.

Листопад-грудень

разом: 715 грн.

 

15

Проведення районного конкурсу плакатів «Спасибі-НІ!» до Дня боротьби зі СНІДом

1)Придбання скотчу: 1 шт*30 грн. = 30 грн.

2)Нагородження переможців:

I- 40 грн.     II-30 грн.       III-20 грн.

3)Придбання дипломів: 30шт*3 грн=90грн 

Листопад

разом: 210 грн.

 

16

Придбання новорічних подарунків для дітей пільгового контингенту (діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти - інваліди) Великобурлуцького району: 400 подарунків*35 грн.=14 000 грн.

Грудень

разом:

14000 грн

 

17

Витрати для поїздки дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей на Новорічну Ялинку до м.Харкова:

1) оренда автотранспорту: 4 000 грн.

2) виплата добових:

     30 дітей*30 грн.=900 грн.

      4 супроводжуючих*30 грн.=120 грн.

Грудень

разом: 5020 грн.

 

18

Витрати на поїздки обдарованих дітей на заходи до Святого Миколая до м. Харкова:

  1. оренда автотранспорту: 4 000 грн.

      2) виплата добових:

         30 дітей*30 грн.=900 грн.

           4 супроводжуючих*30 грн.=120 грн.

Січень

разом: 5020 грн.

 

 

 

ВСЬОГО: 41 685 грн.

 

 

Всього на проведення молодіжних заходів в 2016 році: необхідно 41 685 ( сорок одна тисяча шістсот вісімдесят п’ять) гривень.

 

Заступник голови районної ради                                                           В.Сорокін

Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2020Безкоштовний хостинг uCoz