Середа, 15.07.2020, 11:49ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 72
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVIІ сесія VIІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 грудня 2017 року № 658 - VІI

 

Про внесення змін до Статуту

Великобурлуцького малого комунального

підприємства технічної інвентарізації

 

В зв’язку зі змінами в чинному законодавстві України, на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту Великобурлуцького малого комунального підприємства технічної інвентарізації, затвердженого рішенням районної ради від 12 травня 1995 року №210, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Рішення районної ради від 24 лютого 2016 року №90-VІI «Про внесення змін до Статуту Великобурлуцького малого комунального підприємства технічної інвентарізації, зареєстрованого розпорядженням голови Великобурлуцької районної ради народних депутатів Харківської області від 12 травня 1995 року № 210» вважати таким, що втратило чинність.

3. Директору Великобурлуцького малого комунального підприємства технічної інвентарізації здійснити заходи щодо державної реєстрації Статуту Великобурлуцького малого комунального підприємства технічної інвентарізації.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, шляхів, зв’язку та підприємництва (Посохов В.Л.).

Голова районної ради О. ЖИЛІНА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 22 грудня 2017 року № 658 -VІI

(ХVІІ сесія VІI скликання)

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКЕ МАЛЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ

 

 

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Великий Бурлук

2017 рік

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Комунальне підприємство ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКЕ МАЛЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ (далі – Підприємство) створене в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Великобурлуцького району (надалі – комунальне майно) і входить до сфери управління Великобурлуцької районної ради.

1.2. Засновником Підприємства є Великобурлуцька районна рада (далі – «Засновник»)

1.3. Підприємство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, зокрема :

 • Господарським кодексом України;
 • Цивільним кодексом України;
 • Законом України «Про архітектурну діяльність»;
 • Законом України «Про основи містобудування»;
 • даним Статутом, рішеннями та розпорядженнями Засновника та іншими нормативно-правовими актами і документами України.

1.4. Найменування Підприємства:

 • повне – ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКЕ МАЛЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ
 • скорочене – В-БУРЛУК МКПТІ.

1.5. Місцезнаходження Підприємства: 62600, Харківська область, Великобурлуцький район, смт Великий Бурлук, вул. Центральна, 22.

 

2. Мета і предмет діяльності Підприємства

 

2.1. Основною метою діяльності Підприємства є надання послуг підприємствам, організаціям, установам, населенню та виконання робіт, пов’язаних з регулюванням забудови населених пунктів і територій, забезпечення здійснення архітектурно-будівельного контролю, надання послуг, пов’язаних з технічною інвентаризацією об’єктів нерухомого майна.

2.2. Підприємство створене з метою задоволення суспільних потреб в його продукції, товарах і послугах, одержання прибутку від виробничої і інших видів діяльності і на цій підставі задоволення соціальних і економічних потреб членів трудового колективу.

2.3. Предметом діяльності Підприємства є:

2.3.1. Виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з технічною інвентаризацією об’єктів:

а) виконання технічної інвентаризації у тому числі:

 • основна і поточна інвентаризація житлових будинків з надвірними будівлями та спорудами, квартир, нежитлових будівель і споруд, житлових (нежитлових) приміщень, будівель і споруд майнових комплексів;
 • обмір житлових будинків, квартир, господарських будівель;
 • технічна інвентаризація гаражів та садівничих будинків;
 • оформлення технічного паспорту;
 • видача довідок-характеристик на квартиру, гараж, садовий будинок, житловий будинок;
 • видача довідок про наявність або відсутність власності;
 • розрахунок часткової участі співвласників в загальній власності;
 • розрахунок ідеальної (реальної) долі при визначенні частки майна;
 • додаток до довідки-характеристики для оформлення договору конкретного користування;
 • складання висновку про неможливість розподілу домоволодіння;

б) складання відповідей на запитання судів, адвокатів, підприємств, висновків до судів;

в) складання варіантів розподілу житлового будинку на двох співвласників;

г) виконання робіт по оформленню документів по приватизації державного житлового фонду;

д) проведення робіт по визначенню вартості (оцінці) нерухомості, а також здійснення експертизи вартості нерухомості, в тому числі і експертної оцінки.

2.3.2. Здійснення торговельно-посередницької діяльності по забезпеченню споживачів (підприємств, організацій та окремих громадян) будівельними матеріалами та виробами, придбаними в інших підприємств, реалізація різних товарів власного виробництва, а також товарів інших виробників, товарів одержаних від замовників, товарів одержаних від замовників в рахунок за виконанні роботи, надані послуги.

2.4. Підприємство може залучати інші підприємства на основі субпідряду для виконання деяких спеціальних видів робіт.

2.5. Підприємство може здійснювати і інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавчими актами України і не суперечать цілям його діяльності, передбаченим в діючому Статуті. Діяльність, здійснення якої не допускається без спеціального дозволу, підприємство здійснює тільки після одержання ліцензії згідно з указаними в ній особливими умовами і правилами здійснення цього виду діяльності.

 

3. Юридичний статус Підприємства

 

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2. Підприємство є унітарним комунальним комерційним Підприємством і здійснює свою діяльність на підставі та відповідно до вимог чинного законодавства, рішень районної ради, цього Статуту.

3.3. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, бланки і печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, згідно з чинним законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, а останні не несуть відповідальності за зобов’язання Підприємства.

3.5. Збитки, завдані комунальному унітарному Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.6. Підприємство має право, у порядку, встановленому законодавством, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді загальної юрисдикції, спеціалізованих судах, а також у третейському суді.

3.7. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України, за попереднім письмовим погодженням із Засновником.

 

Засновник надає погодження на:

 • участь Підприємства у створенні господарських товариств, про інвестування коштів та майна Підприємства в частки, паї у статутних фондах юридичних осіб та в цінні папери;
 • купівлю і продаж цінних паперів, придбання часток, паїв у статутних фондах юридичних осіб.

4. Майно Підприємства

 

4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Великобурлуцького району та закріплюється за ним на праві господарського відання. Реалізуючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, з обмеженням правомочності розпорядження майном без згоди Засновника, яке належить до основних засобів Підприємства та у випадках, передбачених Цивільним, Господарчим кодексами України та іншими законами.

Засновник здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням належного йому майна, не втручаючись в оперативно – господарську діяльність Підприємства.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

— грошові та матеріальні внески Засновника;

— майно, придбане на підставах, не заборонених законом;

— доходи, отримані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

— кредити банків та інших кредиторів;

— капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

— безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

— доходи від цінних паперів;

— інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.4. Відчуження і списання комунального майна, що належить до основних засобів Підприємства та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Великобурлуцького району і закріплені за Підприємством, здійснюється за згодою Засновника у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.5. Списання з балансу основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства проводяться за згодою Засновника.

4.6. Підприємство відповідно до чинного законодавства України має право здавати в оренду, лізинг підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, які йому належать, за умови отримання дозволу Засновника.

4.7. Підприємство не має права без згоди Засновника передавати належне йому майно в позичку чи заставу.

4.8. Збитки, завдані Підприємству у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

5. Права Підприємства:

 

5.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність.

5.2. Підприємство виконує роботи (надає послуги) за цінами, що формуються відповідно до умов комерційної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, — за фіксованими державними та регульованими цінами та тарифами, реалізує свої послуги за цінами, що визначаються на договірних засадах з врахуванням норм часу, встановлених Міністерством будівництва України.

5.3. Підприємство за рахунок власних коштів придбаває основні засоби, господарські матеріали та інше майно, яке використовується в його роботі, у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у суб’єктів підприємницької діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

5.4. Підприємство має право створювати відокремлені структурні підрозділи згідно з вимогами чинного законодавства, а також відкривати рахунки в установах банків через свої відокремленні підрозділи відповідно до закону.

 

6. Обов’язки Підприємства:

 

6.1. Підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку замовлення і завдання, а також складати і виконувати річний фінансовий план з поквартальною розбивкою.

6.2. Фінансовий план Підприємства підлягає затвердженню Засновником до 1 вересня року, що передує плановому.

6.3. Підприємство:

— забезпечує своєчасну сплату податків та інших загальнообов’язкових платежів згідно з чинним законодавством;

— здійснює будівництво, реконструкцію, а також поточний і капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

— сплачує орендну плату за орендоване ним майно, технічні засоби та. обладнання;

— здійснює оперативну діяльність з матеріально – технічного забезпечення виробництва;

— створює належні умови для продуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, норм та правил охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

— здійснює заходи щодо вдосконалення організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду заробітної плати і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

— виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово припинена або заборонена відповідно до чинного законодавства.

6.4. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний та інші види обліку і веде статистичну, податкову, фінансову звітність відповідно до чинного законодавства.

Директор підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність бухгалтерського та оперативного обліку, податкової, фінансової і статистичної звітності.

 

 

 

7. Управління Підприємством та самоврядування

трудового колективу

 

7.1. До виключної компетенції Засновника Підприємства належать:

— прийняття рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства.

— затвердження статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та контроль за його дотриманням;

— затвердження фінансового плану Підприємства та здійснення контролю за його виконанням;

— надання дозволів на передачу в оренду майна Підприємства з урахуванням пункту 4.6 даного Статуту та погодження договору оренди;

— проведення конкурсу на заміщення вакантної посади Директора Підприємництва (у разі застосування такої процедури за розпорядженням голови районної ради );

— розгляд звітів, які подає Директор Підприємства за квартал, рік;

— накладення дисциплінарних стягнень на Директора Підприємства;

— надання попередньої письмової згоди на:

а) надання Підприємством позик, фінансової та благодійної допомоги;

б) випуск, врахування, купівлю – продаж, авалювання векселів;

в) придбання основних фондів невиробничого призначення та нематеріальних активів;

г) вилучення земельної ділянки (або її частини), яка надана Підприємству у користування.

7.2. Підприємство, на контрактній основі очолює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади районною радою. Директора підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених Кодексом Законів про працю України та контрактом, відповідно до чинного законодавства.

7.3. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника.

7.4. Директор Підприємства:

— підзвітний і підконтрольний Засновнику;

— за погодженням з головою районної ради, визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників та штатний розпис Підприємства;

— призначає та звільняє з посади працівників Підприємства;

— несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

— діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

— розпоряджається коштами та майном підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

— видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх виконання;

 

— укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

— несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;

— забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін;

— забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження майна, закріпленого за Підприємством;

— до 15 серпня року, що передує плановому, надає Засновнику для затвердження фінансовий план Підприємства.

7.5. На час відсутності Директора Підприємства його обов’язки виконує один з працівників Підприємства, визначений Директором.

7.6. У разі відсутності Директора підприємства по причині його звільнення, голова районної ради своїм розпорядженням призначає виконуючого обов’язки Директора Підприємства.

7.7. Право укладання колективного договору від імені Засновника надається Директору Підприємства.

 

8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

 

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

8.2. Підприємство за рахунок прибутку утворює спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю:

— амортизаційний фонд;

— фонд розвитку виробництва;

— фонд споживання (включаючи витрати на оплату праці);

— резервний фонд.

8.3. Джерелами формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток підприємства, амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити, інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

8.4. Розподіл прибутків Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів.

8.5. У разі зміни Директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово – господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

 

 

 

 

 

9. Ліквідація та реорганізація Підприємства

 

9.1. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника, судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів у порядку, визначеному чинним законодавством.

9.2. Ліквідація Підприємства за рішенням Засновника здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника та Підприємства. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються ліквідаційною комісією у порядку встановленому законодавством.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керівництву Підприємством.

В разі визнання Підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

Ліквідація Підприємства за рішенням суду загальної юрисдикції або спеціалізованого суду здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.3. При реорганізації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.4. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.

 

 

Від імені Засновника:

Голова Великобурлуцької районної ради

Харківської області О.Ф. Жиліна

 

 

Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2020Безкоштовний хостинг uCoz