Субота, 11.07.2020, 18:13ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 72
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХV сесія VIІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 вересня 2017 року № 621 - VІI

 

Про затвердження Положення про порядок

відшкодування фактичних витрат на копіювання

або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», поста­нови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», з метою упорядкування роботи районної ради по забезпеченню доступу до публічної інформації, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію ( додається).

2.Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті районної ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради: з правових питань, законності, охорони громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю, розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, регуляторної політики, регламенту, етики та депутатської діяльності (Бєлашов О.М.) та з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, шляхів, зв’язку та підприємництва ( Посохов В.Л.).

 

 

Голова районної ради О.ЖИЛІНА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення районної ради

від 08 вересня 2017 року № 621-VII

(ХV сесія VII скликання)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

І. Загальні положення

1.Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Великобурлуцькою районною радою за запитом на інформацію, розпорядни­ком або володільцем якої є районна рада.

 

2.Порядок розроблено з метою реалізації положень ст. 21 Закону України від 13.01.11 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон № 2939), постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.11 №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

 

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

– у разі надання фізичній особі інформації про неї;

– якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

– щодо інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспіль­ний інтерес, визначається згідно з чинним законодавством України.

4.Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання та друк копій документів, що надаються районною радою за запитом на інформацію, здійснюється у разі необхідності виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів відповідно до Роз­міру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпоряд­ником якої є Великобурлуцька районна рада, відповідно до додатку 1 до цього Положення.

ІІ .Забезпечення стягнення плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1.Відповідальний (згідно резолюції) за надання відповіді на запит на інформацію, у разі здійснення копіювання або друку документів обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі — Заявка), до відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого апарату районної ради відповідно до додатку 2 до цього Положення.

2.На підставі отриманої Заявки відділ бухгалтерського обліку і звітності виконавчого апарату районної ради протягом одного робо­чого дня виписує Рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надають­ся за запитом на інформацію (далі — Рахунок) відповідно до додатку 3 до цього Положення, та передає його до відповідального, що готує відповідь на запит на інформацію для подальшого направлення запитувачу в установлений законом строк.

3.Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

4.Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на рахунок районної ради відділ бухгалтерського обліку і звітності виконавчого апарату районної ради передає відповідальному за надання відповіді на запит на інформацію, копію виписки з рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відпо­відальною особою відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого апарату районної ради (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та дати).

5.Копії запитуваних документів надаються запитувачу протягом п’яти робочих днів з дати надходження оп­лати на рахунок районної ради.

6.Запитувані документи не надаються у разі ненадходження від запитувача оплати за послуги протягом 20 робочих днів з моменту направлення йому Рахунка. Такий Рахунок анулюється відповідальною особою відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого апарату районної ради (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та дати) і передається відповідальному за підготовку інформації на цей запит.

7.Відповідальний за підготовку відповіді на запит протягом трьох робочих днів з моменту одержання анульованого Рахунка від відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого апарату районної ради над­силає запитувачу відмову в задоволенні запиту на інформацію. У листі обов’язково зазначається підстава для відмови у задоволенні запиту на інформацію: «Запитувач, який подав запит на інформацію, не оплатив передба­чені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком (п. 3 ч. 1 ст. 22 зазначеного Закону)».

8.Кошти, одержані як відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, залишаються у розпорядженні районної ради.

Заступник голови районної ради В. Сорокін

 

Додаток 1

до Положення про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів що надаються за запитом на інформацію, затвердженого рішенням районної ради від 08 вересня 2017 року № 621 - VII

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є

Великобурлуцька районна рада

 

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

 

Заступник голови районної ради В. Сорокін

 

 

 

 

\

 

Додаток 2

до Положення про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів що надаються за запитом на інформацію, затвердженого рішенням районної ради від 08 вересня 2017 року № 621 - VII

 

Зразок

Заявки на виписку рахунка на відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

ЗАЯВКА № ____________

від “___” ____________ 20 __ року

на виписку рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

____________________________________________________________________________

(назва документа)

 

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача -
юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

(За відсутності послуг в колонці «Кількість сторінок» ставиться прочерк)

Виконавець:

(посада) (підпис) (П. І. Б.)

Заступник голови районної ради В. Сорокін

Додаток 3

до Положення про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів що надаються за запитом на інформацію, затвердженого рішенням районної ради від 08 вересня 2017 року № 621 - VII

Зразок

рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Надавач послуг: Великобурлуцька районна рада

Реєстраційний рахунок: _____________________

МФО банку: _____________Код ЄДРПОУ:_______________________

Платник:_________________________________________________________

(прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача

- юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

РАХУНОК N __________
від "___" ______________ 20___ року
для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_______________________________________________________

(назва документа)

Найменування

Вартість виготовлення однієї сторінки (без ПДВ), гривень

Кількість сторінок

Сума без ПДВ, гривень

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Усього до сплати:_____________________________ гривень ___ копійок
(сума словами)

Виконавець:

(посада) (підпис) (П. І. Б.)

Заступник голови районної ради В. Сорокін

Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2020Безкоштовний хостинг uCoz